Outsourcing IT v praxi

IT outsourcing v praxi

Ako konkrétny príklad z praxe môžeme spomenúť spoluprácu s klientom, ktorý pôvodne zamestnával dvoch vlastných IT technikov starajúcich o jeho IT vybavenie. Títo technici mali stále veľa práce, no nikto nevedel, čomu a ako sa práve venujú. Časom neboli schopní flexibilne riešiť vznikajúce problémy a vedenie inštitúcie im prestalo dôverovať. Kontaktovalo preto s prosbou o pomoc nás ako externého partnera. Zrealizovali sme pre nich audit IT infraštruktúry, popísali jej stav a načrtli možné riešenia. Následne došlo k dohode na konkrétnej forme a rozsahu spolupráce a inštitúcia zverila svoje zariadenia pod našu správu, formou outsourcingu IT služieb. Nastavili sa funkčné štandardy a klient sa môže spoľahnúť na nepretržitú asistenciu rozsiahleho tímu odborníkov. Nehrozí viac situácia, že niektorý z jeho dvoch IT technikov náhle ochorie či odíde na dovolenku a vybavenie ostane bez údržby. Vzniklo dlhodobé partnerstvo založené na dôvere, kde outsourcingový partner dôkladne pozná svojho klienta a jeho potreby, a zároveň klient presne vie, čo, za koľko a ako rýchlo môže od svojho partnera očakávať.

V AKÝCH SITUÁCIÁCH NAJVIAC OCENÍTE OUTSOURCING?

ZVYŠOVANIE POČTU ZAMESTNANCOV

 • okamžité hardwarové a softwarové vybavenie
 • personalizácia podľa požiadaviek na danú pracovnú pozíciu

PORUCHA ZARIADENÍ

 • okamžitá výmena chybných zariadení
 • nulová okamžitá investícia
 • konfigurácia podľa požiadaviek

ZNIŽOVANIE POČTU ZAMESTNANCOV

 • odobratie nepotrebných zariadení
 • žiadne starosti s odpredajom
 • prehľadná evidencia majetku a reporting

SEZÓNNOSŤ

 • okamžité dodanie zariadení s konfiguráciou
 • odobratie zariadení na konci sezóny
 • servis bez kapacitného obmedzenia

VÝMENA ZASTARALÝCH ZARIADENÍ

 • okamžitá výmena zastaralých zariadení
 • konfigurácia podľa aktuálnych potrieb
 • eliminácia výpadkov
 • nulová okamžitá investícia

NÁLEŽITOSTI NOVEJ LEGISLATÍVY

 • dodržanie platnej legislatívy
 • ochrana osobných údajov
 • zachovanie maximálnej bezpečnosti

Pri outsourcingu získavate podporu nášho helpdesku bez akýchkoľvek výpadkov 24/7.

Ako vyzerá outsourcing IT služieb v podaní tímu K_CORP?

Outsourcing služieb v oblasti informačných technológií patrí medzi hlavné produkty našej spoločnosti. Nie sme iba dodávatelia informačných technológií, ale komplexne riešime problémy našich zákazníkov – od analýzy a optimalizácie procesov, cez návrh potrebných informačných systémov, až po ich implementáciu a nasadenie spolu s potrebnými technológiami. Samozrejmosťou je podpora ich prevádzky a aktívna participácia na ďalšom rozvoji. K dispozícii máme kompletný tím profesionálov (správcovia serverov, programátori, operatívny tím, projektový tím, webový tím, marketingový tím), ktorí sú vám neustále k dispozícii. Akúkoľvek požiadavku v súvislosti s vašim IT vybavením môžete zadať do nášho Helpdesk systému, ktorý vyšpecifikuje a zatriedi danú požiadavku a operatívny tím sa jej v najkratšom možnom čase venuje.
Hovoríme rečou našich klientov a ich problémy prekladáme do reči informačných technológií. Nechávame vás sústrediť sa na jadro svojho podnikania – IT vyriešime my.

V prípade záujmu o bližšie informácie o možnostiach IT outsourcingu pre vašu firmu či organizáciu nás neváhajte kontaktovať.

Kvalitu a pružnosť nášho IT outsourcingu dokazujeme aj v zahraničí.

Technici z nášho K_CORP tímu boli v priebehu mája 2019 vyslaní do jednej z prevádzok spoločnosti Embraco v Taliansku, kde bolo ich úlohou inovovať kompletné IT vybavenie pre cca 40 pracovníkov. Ceste predchádzali dôkladné prípravy, aby nechýbal žiadny potrebný komponent či príslušenstvo.
V priebehu niekoľkých dní sme klientovi vymenili starú techniku za novú, a zároveň aj presunuli a nakonfigurovali v počítačoch všetok softvér a dáta, aby mohli zamestnanci na novom vybavení bez akýchkoľvek komplikácií plynule pokračovať vo svojich pracovných aktivitách.

Spätná väzba od klienta je veľmi pozitívna. Ocenil hlavne výborný pomer ceny a kvality služby, čo nás skutočne teší. Naša dlhodobá poctivá práca na neustálom skvalitňovaní poskytovaných služieb tak prináša svoje ovocie.

NAŠI KLIENTI, KTORÍ DLHODOBO CHÁPU VÝHODY V OUTSOURCINGU: