Manažment technických oddelení

Ing. Marek Repko
Manažér programátorskej divízie
Kamil Hudzik
Manažér divízie IT riešenia