Obchodný tím

Ing. Tomáš Košalko
Obchodný manažér pre kľúčových klientov
Bohumír Zombek
Obchodný manažér pre kľúčových klientov
Ing. Milan Martinický
Obchodný manažér senior
Mgr. Zuzana Blašková
Obchodný manažér pre kľúčových klientov
Elena Liptáková
Obchodný referent